مقالات این بخش مخصوص خوره‌های کامپیوتر است و دسترسی برای افراد عادی امکان‌پذیر نیست.

تمامی حقوق این سایت متعلق به چهارراه کامپیوتر می‌باشد که در زمینه آموزش کامپیوتر، نرم‌افزار و شبکه‌های کامپیوتری به فعالیت می‌پردازد.