۷ شاخه پولساز رشته کامپیوتر + معرفی و روش کسب درآمد از سواد کامپیوتری

67,000 تومان تومان

هفت زیرشاخه پولساز کامپیوتر
۷ شاخه پولساز رشته کامپیوتر + معرفی و روش کسب درآمد از سواد کامپیوتری

67,000 تومان تومان