۷ شاخه پولساز رشته کامپیوتر + معرفی و روش کسب درآمد از سواد کامپیوتری

47000 تومان در حال حاضر رایگان

هفت زیرشاخه پولساز کامپیوتر
۷ شاخه پولساز رشته کامپیوتر + معرفی و روش کسب درآمد از سواد کامپیوتری

47000 تومان در حال حاضر رایگان